Tomasz Mikołajczyk | Zielona Dolina

Tomasz Mikołajczyk | Zielona Dolina

Ja, niżej podpisany, Tomasz Mikołajczak – członek Zarządu podmiotu gospodarczego Zielona Dolina, KRS 306689 – pragnę wyrazić duże pełne zadowolenie ze współpracy, która obejmowała instalację standardu Smart Ready®. Instalacja standardu Smart Ready®  miała  miejsce w domach, których sumaryczna  powierzchnia użytkowa obejmowała 1 025,79 m2.
Instalacja poprzedzona została wnikliwym opisem korzyści oferowanych przez standard Smart Ready® oraz funkcjonalności smart home,  jakie są instalowane na bazie Smart Ready® . Przedstawione korzyści, realizacja umowy oraz jakość wykonania są godne polecenia. Rekomenduję współpracę z firmą Nestino – właścicielem Smart Ready®.