Polityka Prywatności​ i Cookies

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest WOJCIECH SKOWRONEK CITECH.

Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na smartready.pl

Dane Osobowe

WOJCIECH SKOWRONEK CITECH przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH w ramach prowadzenia sklepu smartready.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług.

WOJCIECH SKOWRONEK CITECH może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.

WOJCIECH SKOWRONEK CITECH wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych WOJCIECH SKOWRONEK CITECH zalicza:

  • Dane osobowe
  • Adres e-mail
  • Dane płatności

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

  • umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
  • realizacji zamówień na Produkty i usługi,
  • realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
  • realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz Produktów i usług partnerów handlowych, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez firmę WOJCIECH SKOWRONEK CITECH.

Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.

WOJCIECH SKOWRONEK CITECH będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez smartready.pl jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń .

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług WOJCIECH SKOWRONEK CITECH, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny smartready.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

  • z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej smartready.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
  • z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony smartready.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę smartready.pl

W przypadku uzyskania przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej smartready.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, WOJCIECH SKOWRONEK CITECH może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Dane osobowe przechowywane są przez okres 1 roku.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie produktów zakupionych na smartready.pl może wiązać się z udostępnieniem danych osobowych. uczestnika w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH usługi.

Administrator danych – WOJCIECH SKOWRONEK CITECH zapewnia  kupującym realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku ( zwanej dalej „RODO”), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

Dla bezpieczeństwa Uczestników liczba danych potrzebnych do uczestnictwa w Realizacji zamówienia  jest ograniczona do danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH.

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku nabywania konkretnych usług oferowanych przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH może zajść konieczność udostępnienia dodatkowych danych osobowych, w szczególności, jeśli wynika to z przepisów obowiązującego prawa, o czym Uczestnik jest każdorazowo informowany.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny smartready.pl i jej poddomen.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej smartready.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie smartready.pl  skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska (nie zawsze), adresu e-mail oraz numeru telefonu (nie zawsze).

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do WOJCIECH SKOWRONEK CITECH i dostępnych na smartready.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala firmie WOJCIECH SKOWRONEK CITECH zwracać się do czytelników po imieniu.

Odbiorcy Danych

Aby usprawnić działanie sklepu, dane są przechowywane przez następujące podmioty. Klikając poniżej przejdziesz do polityki prywatności każdego z nich. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do obsługi i realizacji zamówień:

Mailerlite.com

wordpress.org

płatności elektroniczne payu/paypal/stripe

youTube.com

 

Dane śledzące statystyki:

pixel Facebooka

Google Analitics

Instagram, Facebook

Facebook for WooCommerce

Google Ads for WooCommerce

WooCommerce

Yoast SEO

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez firme WOJCIECH SKOWRONEK CITECH za pośrednictwem smartready.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług oraz partnerów handlowych )

WOJCIECH SKOWRONEK CITECH zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu smartready.pl usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów smartready.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych smartready.pl Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

 Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do WOJCIECH SKOWRONEK CITECH przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

WOJCIECH SKOWRONEK CITECH nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

 Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do WOJCIECH SKOWRONEK CITECH i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez WOJCIECH SKOWRONEK CITECH nie podlegają Polityce Prywatności.

 Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do WOJCIECH SKOWRONEK CITECH. Przekazywanie danych podmiotom trzecim WOJCIECH SKOWRONEK CITECH nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: WOJCIECH SKOWRONEK CITECH nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do serwisu i newsletterów.

Właścicielem marki Smart Ready® jest

Kontakt:

e: kontakt@smartready.pl
t: +48 12 312 51 52
ul. Kocmyrzowska 23A, 31-765 Kraków

Copyright Nestino.pl